Hafan

Pwy di Pwy

PENNAETH: Mrs. Elin Owen Blynyddoedd 4, 5 a 6

DIRPRWY / ATHRAWES BABANOD: Mrs. Gwenan Tudor Blynyddoedd Meithrin 0, 1, 2 a 3

GWEINYDDES FEITHRIN: Mrs Tania Buckley Jones, Mrs Sharon Roberts (ADY)

GOFALWYR: Mrs. Sharon Roberts, Mrs Tania Buckley Jones

COGYDDES: Mrs. Nicola Williams

GORUCHWYLWYR CINIO: Mrs. Mrs Ann Lewis

 

Croeso i Ysgol Llangybi

Ysgol Llangybi
Llangybi,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6DQ

[t] (01766) 810564
[e] elinowen@gwynedd.llyw.cymru

Bookmark and Share


Gweld Ysgol Llangybi mewn map mwy